واحد ثبتی

آدرس پستی

کد پستی

تلفن تماس

شماره فاکس

اداره کل ثبت لرستان

خرم آباد خ 60 متری مدیریت بلوار شهید شفیع پور خ شهید چمران

6817785584

33241363

33241361

ثبت خرم آباد

"

6815767651 33241366

ثبت بروجرد

خ حافظ جنوبی چهارراه شهید قندی

6913671358

42623066 


42623067 

ثبت الیگودرز

خ طالقانی شمالی کوچه امام حسن عسگری (ع)

6861717471
43328047 

43323556

ثبت دورود

بلوار 45 متری معلم جنب اداره دارایی

6881756955
43235295 

43234094 

ثبت کوهدشت

خ مالک اشتر مجتمع اداری

6841878544

32622043 


32622042

ثبت دلفان

بلوار شهید بهشتی خ 12 متری مصلی

6831968734

32720768 


32723691 

ثبت پلدختر

خ امام خ 7 تیر میدان شهید بهشتی روبه روی فرمانداری

6851659459
32223919

32227740 

ثبت ازنا

میدان آزادگان جنب دادگستری

6871611111
43422546

43423846

ثبت سلسله

خ کهمان بلوار 30 متری معلم مقابل اداره تامین اجتماعی

6891655111

32522208 


32522209