واحد ثبتی

آدرس پستی

کد پستی

تلفن تماس

شماره فاکس

اداره کل ثبت لرستان

خرم آباد خ 60 متری مدیریت بلوار شهید شفیع پور خ شهید چمران

6817785584

06613241362

0661324131

ثبت خرم آباد

"

6815767651
06613241364

ثبت بروجرد

خ حافظ جنوبی چهارراه شهید قندی

6913671358

06622623067-8
06622628094


06622623066

ثبت الیگودرز

خ طالقانی شمالی کوچه امام حسن عسگری (ع)

6861717471
06642229080
06642228047

ثبت دورود

بلوار 45 متری معلم جنب اداره دارایی

6881756955
06654234093
06654235295

ثبت کوهدشت

خ مالک اشتر مجتمع اداری

1200503328
06636222041
06636222043

ثبت دلفان

بلوار شهید بهشتی خ 12 متری مصلی

6831968734
06637220768
06637222795

ثبت پلدختر

خ امام خ 7 تیر میدان شهید بهشتی روبه روی فرمانداری

6851659459
06634222219
06634223919

ثبت ازنا

میدان آزادگان جنب دادگستری

6871611111
06664223846
06664222546

ثبت سلسله

خ کهمان بلوار 30 متری معلم مقابل اداره تامین اجتماعی

6891655111
06635222209
06635222208