اخبار

شنبه 3 بهمن 1394
مرحله دوم مناقصه آرشیو الکترونیک پرونده های ثبتی
شنبه 5 دی 1394
جلسه مشترک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان با اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان
دوشنبه 30 آذر 1394
ملاقات عمومی 94/9/30
دوشنبه 2 آذر 1394
ملاقات عمومی مورخ 94/9/2
دوشنبه 27 مهر 1394
ملافات عمومی 94/7/27
چهارشنبه 25 شهریور 1394
ملاقات عمومی 94/06/23
دوشنبه 16 شهریور 1394
ملاقات عمومی 94/06/16
دوشنبه 2 شهریور 1394
ملاقات عمومی94/06/02
دوشنبه 15 تیر 1394
ملاقات عمومی94/4/15
پنجشنبه 28 خرداد 1394
مناقصه اتاق سرور
صفحه: 1 از 17
                                                                                                                                                                                                                                                       
   ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری     
     
                                                                               
                             اجرائیه